EÚ a Kanada nakoniec podpísali CETA

eukanada

Európska únia (EÚ) a Kanada podpísali svoju dlho očakávanú komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu (CETA), ktorá bude eliminovať až 99 percent obchodných taríf.

Dohoda bola podpísaná predsedom Európskej rady – Donaldom Tuskom, predsedom Európskej komisie Jean-Claude Junckerom a kanadským premiérom Justinom Trudeau. Podpis bol vykonaný na 16. summite EÚ-Kanada, konaný počas včerajšieho dňa, čo je o tri dni neskôr, ako bolo plánované.

V spoločnom vyhlásení, Tusk, Juncker a Trudeau uviedli: „CETA prinesie udržateľný a široký hospodársky rast a podporí tvorbu pracovných miest. Zaviazali sme sa k rýchlej, dočasnej realizácie CETA, aby Európania a Kanaďania boli schopní využívať výhody, ktoré CETA prinesie čo najskôr. Aj naďalej sme plne odhodlanými k zásadám, kde by obchodné dohody mali plne zachovať schopnosť vlád k regulácií vo verejnom záujme, najmä vzhľadom na verejné služby, ako aj v oblasti životného prostredia a ochrany pracovných miest. Sme pevne odhodlaní zabezpečiť, aby sa naše zúčastnené strany, vrátane zamestnávateľov, odborov, spotrebiteľov a ekologických skupín podieľali na prebiehajúcom vykonávaní CETA.“

CETA povedie k rýchlemu zrušeniu ciel. Akonáhle vstúpi do platnosti, až 98 percent colných položiek EÚ bude oslobodených od cla pre tovar, ktoré pochádzajú z Kanady. Do siedmich rokov od nadobudnutia CETA, bude tento podiel až na úrovni 99 percent. V súčasnej dobe je zhruba 25 percent colných položiek EÚ v tejto podobe (kde vyvezený kanadský tovar vstupuje do bezcolného pásma EÚ).

Clá na priemyselné výrobky, ktoré sú predmetom obchodu medzi EÚ a Kanadou budú odstránené sedem rokov po platnosti CETA. Takmer 92 percent poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v EÚ budú exportovaných do Kanady bez colných taríf a CETA zruší clá na vína a liehoviny.

Preferenčný prístup na určité produkty – ako je hovädzie a bravčové mäso EÚ, kukurica a kanadské mlieko – bude obmedzený. CETA na oboch stranách nebude „otvárať“ sektory hydiny alebo vajec a bude udržiavať klasický systém EÚ.

Akonáhle CETA nadobudne platnosť, bude s vyvážajúcimi kanadskými službami zaobchádzané rovnako ako s tými, ktoré pochádzajú zo strany EÚ (s určitými výnimkami).

CETA obsahuje záväzky v oblasti ciel a uľahčenia obchodu, ktorých cieľom je zníženie doby spracovania na hraniciach a dopomôcť k tomu aby pohyb tovarov bol lacnejší, rýchlejší, predvídateľnejší a účinnejší. To zahŕňa poskytovanie prístupu k otázkach postupu, týkajúcich sa pôvodu alebo colnej klasifikácie výrobkov, automatizácie riadenia na hraniciach a vytvorení transparentného systému pre riešenie sťažností v oblasti colných rozsudkov a rozhodnutí.

Dohoda obsahuje aj ustanovenia pre verejné obstarávanie s cieľom umožniť spoločnostiam z EÚ, aby sa uchádzali o verejné zákazky v Kanade na všetkých úrovniach štátnej správy a naopak. Zavádza novú ochranu investícií a systém riešenia sporov, vrátane riešenia súdnych sporov. EÚ a Kanada sa zaviazali k ochrane domácich i zahraničných investorov rovnakým spôsobom a nevykonajú uloženie žiadnych nových obmedzení, u zahraničných podielov. Investori nebudú môcť spochybniť skutočné regulačné opatrenia jednotlivých štátov a CETA nebude mať vplyv na právo vlád, k reguláciám ktoré sú vo verejnom záujme.

Kanadská vláda uviedla, že zavedie vykonávanie právnych predpisov čo najskôr. V EÚ, kde bola CETA klasifikovaná ako „zmiešaná dohoda,“ musí po hlasovaní v Európskom parlamente prejsť cez následnú ratifikáciu v každej z 28 členských štátov EÚ.

Rokovania ohľadom dohody CETA začali v roku 2009 a dospeli k záveru v roku 2014. V júli 2016, Európska rada formálne navrhla podpis zmluvy a obe strany vyjadrili svoje nádeje, že podpis bude zrealizovaný na 16. summite Kanady a EÚ.

Příspěvek EÚ a Kanada nakoniec podpísali CETA pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme