Daňové zmeny na Novom Zélande nadobudnú platnosť

NZ

Návrh zákona vrátane ustanovení, ktoré majú zjednodušiť daňové procesy Nového Zélandu, vrátane zníženia nákladov na dodržiavanie predpisov pre menšie podniky a sprísnenia pravidiel pre zverejňovanie zahraničných trustov, získali na konci februára „Kráľovský súhlas“.

Medzi opatrenia boli zahrnuté ďalšie daňové zmeny (živnostenskej dane, výmene informácií a nápravných záležitostí), ktoré boli Parlamentu predstavené 8. augusta 2016.

Právne predpisy poskytnú nové možnosti, v rámci systému platenia dočasných daní z príjmu, pre malé a stredné podniky, od 1. apríla 2018.

Návrh zákona taktiež povedie k odstráneniu 1-percentného mesačného navýšenia okolo oneskorených platieb pre zdaňovanie tovarov a služieb, s účinnosťou od 1. apríla 2017. Zároveň zahŕňa aj opatrenia na ďalšie posilnenie a aktualizáciu medzinárodných daňových pravidiel Nového Zélandu, smerom k novým požiadavkám pre zverejňovanie informácií zahraničných fondov. Obsahuje však aj ďalšie ustanovenia, rovnako ako aj ročné požiadavky pre zverejňovanie informácií.

A konečne, návrh zákona obsahuje ustanovenia na zavedenie požiadaviek pre finančné inštitúcie, v súlade so štandardami pre automatickú výmenu informácií, ktoré boli vypracované v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Tieto návrhy boli zverejnené na internetových stránkach legislatívy Nového Zélandu.

Příspěvek Daňové zmeny na Novom Zélande nadobudnú platnosť pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme