Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Daňová medzera Talianska je na úrovni 34,2 percenta – Offshorespolecnost.cz

Daňová medzera Talianska je na úrovni 34,2 percenta

taliansko

Štúdia od talianskej vlády odhaduje, že straty krajiny vo forme nezaplatenej dane sa v období medzi rokmi 2010 až 2014, v priemere ročne pohybuje na úrovni 108,7 miliárd, alebo 34,2 percent z dlžných súm.

Deficit v hodnote 88,1 miliárd eur bol zaznamenaný z úmyselného neplatenia (alebo daňových únikov), zatiaľ čo zvyšok pochádzal z chýb alebo z dôvodov neskorej splatnosti daňových dlhov.

Neplatenie dane z pridanej hodnoty opäť tvorilo najväčšiu časť neuhradených daní – 40,2 miliardy eur (v roku 2014), alebo viac ako jedna tretinu daní, ktoré unikli talianskej daňovej správe. Jedná sa o hodnotu, ktorá je na úrovni viac ako dvoch percent hrubého domáceho produktu krajiny.

Objem za vyhýbanie sa plateniu jednotlivých daní z príjmu dosiahol 31 miliárd eur, z ktorých viac ako 27 miliárd eur pochádzalo z platenia daní od jednotlivcov ktorí podnikajú, ako sú živnostníci. Neuhradenie dane z právnických osôb dosiahlo 14 miliárd eur, miestne dane z výroby boli na úrovni 8,5 miliardy eur a miestnych dane z nehnuteľnosti dosiahli 4,6 miliardy eur.

Příspěvek Daňová medzera Talianska je na úrovni 34,2 percenta pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme