Daň v roku 2015 stúpla v 20 štátoch EÚ – Eurostat

eu

Štatistický úrad Európskej únie – Eurostat vydal nové údaje týkajúcich sa daňových príjmov v členských štátoch a ich daňových mixov pre rok 2015.

V roku 2015 pomer k HDP, u daňových príjmov (vrátane čistých sociálnych príspevkov) v Európskej únii predstavoval 40 percent HDP (EÚ-28) a 41,4 percenta HDP v eurozóne (EA-19). Pre 28 členských štátov EÚ od roku 2014 nedošlo k zmene tohto pomeru, ale bolo zaznamenané nominálne zníženie o 0,1 percenta medzi EA-19.

Dane z produkcie a dovozu predstavovali 13,6 percenta HDP a dane z príjmu, majetkov a iných predstavovali 13 percent HDP, čo je rast o 0,1 percenta. Dane zo sociálneho zabezpečenia poklesli o 0,2 percenta na 13,2 percenta HDP.

V roku 2015 bol pomer 2015 daňových príjmov k HDP najvyšší v Dánsku a vo Francúzsku (obe po 47,9 percenta HDP) a Belgicku (47,5 percenta); Najnižší podiel bol zaznamenaný v Írsku (24,4 percenta HDP), Rumunsku (28 percent), Bulharsku (29 percent), Litve (29,4 percenta), Lotyšsku (29,5 percenta) a vo Švajčiarsku (28,1 percenta).

Medzi rokmi 2014 a 2015 bol zaznamenaný pokles pomeru daní k HDP v siedmich členských krajinách (Írsku, Dánsku, Belgicku, Malte, Luxembursku, Cypru a Portugalsku), ako aj v Nórsku a na Islande. Daňová záťaž značne poklesla v Írsku a Dánsku a okrajovo v Belgicku, na Malte a Luxembursku.

Zvýšenie pomeru daní k HDP bol dosiahnuté v dvadsiatich členských štátoch, ako aj vo Švajčiarsku. V percentuálnych bodoch, bol dosiahnutý najvyšší rast v Litve (1,5 percentuálnych bodov), v Estónsku (1,3 percentuálneho bodu), na Slovensku (o 1,1 percentuálneho bodu) a vo Švajčiarsku (1,1 percentuálneho bodu).

Správa uvádza, že daňové príjmy sa zotavili vo väčšine členských štátov a poznamenali, že sa to môže „prinajmenšom čiastočne pripísať aktívnym opatrenia na zvýšenie príjmov v niektorých členských štátoch, napríklad zvýšením sadzieb DPH a zavedením nových daní, ako bankovej a majetkovej dane.“

Správa však zistila, že priame dane v roku 2015 celkovo vzrástli, zatiaľ čo nepriame dane zostali stabilnými a sociálne príspevky sa znížili.

Příspěvek Daň v roku 2015 stúpla v 20 štátoch EÚ – Eurostat pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme