Čína zvyšuje clo na dovoz cukru

Čína oznámila, že na dovážaný cukor (nad kvóty) bude účtovať vysoké daňové sadzby.

Na dovoz cukru prekračujúceho kvóty, počas troch rokov od 22. mája (mimo ciel) bude uložená 45 percentná tarifa. Sadzba bude každým rokom znížená o 5 percent, až do 22. mája 2020, kedy tieto sadzby majú byť odstránené.

Ministerstvo toto rozhodnutie vykonalo po prešetrení, ktoré bolo vykonané v reakcii na veľké zvýšenie množstva dovezeného cukru, ktoré podľa zistení poškodzuje cukrovarnícky priemysel v Číne. Rozhodnutie sa vzťahuje na surový cukor a hotový, ktorý sa skladá hlavne zo sacharózy.

Rozvojové krajiny budú oslobodené od tarifu, s výhradou dvoch obmedzení; jedna krajina v čínskom dovoze nesmie dosahovať vyššiu úroveň ako 3 percentá, alebo vývoz všetkých rozvojových krajín nesmie v kolektívnom vyjadrení prekročiť úroveň 9 percent.

Ministerstvo obchodu samostatne rozhodlo o zrušení antidumpingových ciel pre USA a japonské vývozy katecholu, chemikálií používaných pri výrobe pesticídov, parfumov a liečiv.

Příspěvek Čína zvyšuje clo na dovoz cukru pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme