Čína musí urobiť svoj daňový systém progresívnejším: MMF

Čína by podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) mala svoj daňový systém urobiť progresívnejší a spravodlivejším, najmä pre oblasť s nižšími príjmami.

Medzinárodný menový fond (MMF) uviedol, že Čína má “najvyššiu úroveň nerovnosti príjmov vo svete, ktorá sa síce len nedávno mierne znížila, ale predpokladá sa že bez politických krokov sa bude aj naďalej zvyšovať.”

Dodal, že daňové príjmy sú v Číne relatívne nízke – na úrovni 20% HDP v porovnaní s priemerom OECD, ktorý je na hodnote 34%, “predovšetkým v dôsledku nízkych príjmov a príjmov pre daň z nehnuteľností.”

V správe uviedol, že jedným zo spôsobov riešenia tejto nerovnováhy by bolo zavedenie pravidelnej dani z nehnuteľností, so sadzbami stanovenými miestnymi vládami, v rámci centrálne schválenej skupiny.

Medzinárodný menový fond (MMF) uviedol, že táto krajina by taktiež mala znížiť oslobodenie od dane, ktoré by viedlo k tomu, že približne 80% mestských pracovníkov nebude musieť platiť daň z príjmov. Medzitým by Čína mala odstrániť minimálnu mieru zárobku pre sociálne príspevky, čo vedie k “prohibitívne vysokým efektívnym daňovým sadzbám, pre oblasť pracujúcich z veľmi nízkymi príjmami”.

Podľa neho by sa mali zvýšiť priame dane z príjmov a nehnuteľností, ale dodal, že “proces by mal byť postupný a v súlade so širšou stratégiou daňovej reformy”.

Namiesto toho MMF navrhol, aby Čína zvýšila svoje príjmy “výrazným zvýšením daní z fosílnych palív a znečistenia”.

Čínske orgány tvrdili, že prijatie dane z emisií oxidu uhličitého by negovalo potrebu ďalšieho zvyšovania sadzieb, okolo daní zo znečistenia alebo rozšírenie základne.

MMF nakoniec poznamenal: “Orgány taktiež uprednostnili zdieľanie daní, ako prostriedok k financovania výdavkov miestnych samospráv, na rozdiel od toho, že im prinesú väčšiu autonómiu príjmov prostredníctvom dane z nehnuteľnosti a príplatku k dani z príjmov fyzických osôb.“

Příspěvek Čína musí urobiť svoj daňový systém progresívnejším: MMF pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme