Česká ekonomika je zdravější než se může zdát

Navzdory posledním zprávám o navyšujícím se schodku státního rozpočtu pro rok 2019 lze obecně říci, že státní rozpočet České republiky patří z hlediska svého stavu k těm nejzdravějším v rámci Evropské unie. Míra zadlužení oproti výši HDP se tak snižuje, což dává státu možnost snižovat daně a více investovat do jeho rozvoje. Do budoucna se chce stát zaměřit na sektor kvality investic, dopravní infrastruktury a elektronizace státní správy.

V loňském roce, kdy po dlouhé době došlo k jeho celkovému snížení, činil veřejný dluh zhruba 32,6 % HDP, což odpovídá cca 1 734 miliardám korun. V letošním roce se však dá očekávat, že státní dluh opět o trochu povyroste. Státní výdaje totiž rostou rychleji než státní příjmy, což je způsobeno vyšší mírou investičních počinů ze strany státu. Vzhledem k horšící se ekonomické situaci v Německu (ekonomika neklesá, pouze roste znatelně pomaleji) si Česká republika hledá možnosti jak být na Německu co nejméně závislá a snaží se tak otevřít portfolio jiných investičních možností.

Ačkoliv je téma státního dluhu v České republice často probíranou problematikou, není v současnosti ani zdaleka tuzemským problémem číslo 1. Česká republika totiž se zhruba třetinovým podílem státního dluhu na HDP patří k těm nejzdravějším ekonomikám. Její dluh je totiž 4. nejnižší. Průměrná míra zadlužení se totiž pohybuje okolo 80 % HDP. Nejvíce zadluženou zemí EU je pak Řecko s veřejným dluhem ve výši přibližně 177 % HDP.

Příspěvek Česká ekonomika je zdravější než se může zdát pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme