Britská holdingová společnost uvádí novinky v osvobození kapitálových zisků

Spojené království přichází s rozšířenými možnostmi, jak využít místních holdingových společností, jak píše novela daňových zákonů z roku 2017 (Finance Act 2017 v angličtině). Jedná se o zjednodušení režimu osvobození kapitálových zisků od daně z příjmů právnických osob při prodeji akcií dceřiných společností, jiným slovy Osvobození významných podílů. Významný podíl v této situaci představuje minimálně 10 procent z celkového akciového kapitálu konkrétní dceřiné společnosti.

Původní legislativa ohledně britských holdingových společností v Británii existuje již od roku 2002. V původním návrhu stojí, že společnost držící akcie musela být samostatnou obchodní společností nebo členem obchodní skupiny alespoň po dobu jednoho roku před a v okamžiku ihned po ukončení držby akcií. Tehdy se předpokládala držba v hodnotě min. 10 procent akcií v dané společnosti. Problémem byla podmínka k udržení statutu obchodní skupiny nebo společnosti v situaci, kdy anglická holdingová společnost působila jako mateřská společnost pouze pro jednu obchodní společnost, kterou se následně rozhodla prodat.

V tomto bodě dochází k pozitivní změně. Od 1. května 2017 byly odstraněny všechny požadavky na aktivity prodávající společnosti. Nově tedy zákon dovoluje, aby se daná společnost věnovala klidně jiné pasivní činnosti, a stále byla způsobilá pro osvobození při dodržení ostatních podmínek. Podmínka obchodního charakteru aktivit společnosti zůstala pouze v případě, v níž prodávající společnost drží akcie, anebo pokud jde o prodej spojené osobě. Pak dochází k tomu, že prodávající společnost má kontrolu nad předmětem podnikání i ve chvíli, kdy prodává akcie.

Rovněž se prodloužila lhůta, ve které společnost vlastnící akcie může prodat reziduální akcie s osvobozením od daně. V minulosti se to dalo aplikovat pouze na společnosti, které vlastnily alespoň 10 procent akcií dceřiné společnosti po dobu 12 měsíců v průběhu dvou let. Lhůta je dnes prodloužena na šest let.

Tyto změny činí z Velké Británie atraktivnější jurisdikci pro holdingovou společnost, a šlape tak na paty Kypru, či Maltě. Díky existující řadě smluv o zamezení dvojího zdanění a implementaci direktiv evropské unie se srážková daň na přijaté dividendy pohybuje mezi 0-5 procenty. Dividendy pro nerezidenty jsou od daně z příjmů osvobozeny úplně.

Příspěvek Britská holdingová společnost uvádí novinky v osvobození kapitálových zisků pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme