Bermudy k opětovnému vyjednávání DTA k přidání ustanovení BEPS

Bermudský Ministr financí, Bob Richards, potvrdil, že ostrov začal bilaterálně vyjednávat za účelem realizovat základní erozi a zisk, který posunuje minimální standardy ve vztahu ke smlouvám o zamezení dvojího zdanění.
Potvrzení bylo doručeno v dopise generálnímu tajemníkovi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Vláda oznámila, že pouze jeden ze čtyř Bermudských partnerů pro uzavření smlouvy o dvojím zdanění podepsal tzv. multilaterální nástroj (MLI v aj.) dne 7. června. Země se buď mohou rozhodnout, že použijí tento MLI nástroj ke změně svých dohod o zamezení dvojího zdanění, nebo mohou bilaterálně spolupracovat se smluvními partnery na změně dohod.

Bermudy považují dvoustranná jednání za nejrychlejší a nejpraktičtější způsob, jak rychle zrevidovat svou smluvní síť.

Příspěvek Bermudy k opětovnému vyjednávání DTA k přidání ustanovení BEPS pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme