Austrálske ťažobné skupiny vyzvali k novým ponukám o voľnom obchode

Rada ťažobných spoločností Austrálie (MCA) vyzvala vládu, aby sa usilovala o ďalšiu liberalizáciu obchodu prostredníctvom bilaterálnych a regionálnych obchodných dohôd.

Pripomienky prišli v reakcii na oznámenie vlády, keďže budú pripravovať Bielu knihu, ktorá by po prvýkrát od roku 2003 stanovila, akým spôsobom má Austrália v úmysle spolupracovať s ostatnými národmi v priebehu najbližších 5 až 10 rokov.

Vo svojom podaní k zahraničnej politike vlády, ohľadom Bielej knihy MCA uviedla: “V medzinárodnom obchode a hospodárskej politike je vidno veľký zmätok, vrátane amerického odstúpenia od Trans-tichomorského partnerstva (TPP); zároveň je vidno neistotu okolo záväzkov na báze systému medzinárodných pravidiel (World Trade Organization) …; neistoty ohľadom možných obchodných vojen; ďalej aj neistôt ohľadne populistického vývoja v Európe a rastúceho protekcionizmu.”

MCA odporučila, že by Austrália mala pokračovať vo svojom súčasnom programe rokovaní okolo dvojstranných dohôd o voľnom obchode, najmä s Indiou a Indonéziou.

MCA taktiež uviedla, že v rámci ázijsko-pacifického regiónu by Austrália mala preskúmať, ako je možné realizovať záväzky okolo prístupu na trh, zaistením aktuálnych rokovaní o TPP, keďže USA sa z dohody stiahla. Uviedla, že možnosti by mohli zahŕňať nové prerokovanie ustanovení, ktoré sa uvedú do TPP, aby mohli vstúpiť do platnosti, bez toho aby prešli ratifikácia zo strany USA a opätovného dojednania podstatných ustanovení TPP, na dosiahnutie novej dohody so zvyšnými 11 krajinami, alebo časti z nich. Inak sa dá povedať, že Austrália by sa mohla pokúsiť bilaterálne rokovať s členskými štátmi TPP.

Okrem týchto snáh MCA nakoniec uviedla, že vláda by sa mala usilovať o urýchlenie rokovaní v rámci ďalších regionálnych obchodných dohôd.

Příspěvek Austrálske ťažobné skupiny vyzvali k novým ponukám o voľnom obchode pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme